#Safeselfietalks

#Safeselfietalks

#Safeselfietalks är en plattform där du som vuxen får tillgång till ett gratis diskussionsunderlag om barns säkerhet och sexuell utsatthet på nätet. 
Starta samtal med andra vuxna, träna dig på att chatta med en nätförövare, hashtagga #safeselfietalks i sociala medier och sprid kunskapen.

Starta din safeselfietalks-tur här.

Syftet med #safeselfietalks

Syftet med projekt #safeselfietalks är att väcka föräldrar/vuxnas uppmärksamhet kring barns utsatthet och sexualbrott på nätet och den psykiska ohälsa det kan leda till. Barnen berättar sällan själva för vuxna på grund av rädsla och skam och det är upp till vuxenvärlden att ha tillräcklig kunskap om de utsatta barnens signaler, men också att kunna ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt. Den här plattformen ger dig en inblick i barns utsatthet på nätet, och ger också tips för att kunna se signaler, lyssna, fråga och hjälpa barnen vidare.

#safeselfietalks

Läs mer

Tagga #Safeselfietalks

Sprid #Safeselfietalks i sociala medier.

Följ Caroline Engvall på Instagram

Följ safeselfietalks på Facebook

Gå till facebook