#Safeselfietalks

Signaler hos utsatta barn

* Förändring i beteendet. Några exempel på det är att hen kanske slutar med en fritidsaktivitet som var rolig tidigare, alternativt slutar ta hand om sig själv eller börjar duscha ovanligt mycket.
* Oro. Ont i magen, ont i huvudet, en diffus känsla av ångest.
* Skolk.
* Koncentrationssvårigheter.
* Sömnproblem.
* Sexualiserat språk.
* Barnet vaktar sin dator eller mobil - där all den viktiga informationen som föräldrar inte ska se finns.

Läs mer

Tagga #Safeselfietalks

Sprid #Safeselfietalks i sociala medier.

Följ Caroline Engvall på Instagram

Följ safeselfietalks på Facebook

Gå till facebook