#Safeselfietalks

Stöd och hjälp

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)
Hit kan du både ringa själv eller få en remiss från exempelvis skolkurator. Det brukar gå fortare med remiss, men vissa fall prioriteras. Som första kontakt kan du också mejla om du inte vill ringa. BUP:s traumaenhet i Stockholm är en specialenhet för barn och unga som har varit utsatta för sexuella övergrepp. BUP Elefanten i Linköping har också en mottagning för utsatta barn och stor kunskap om barn och unga som exploaterar sig på nätet och i verkliga livet.
www.bup.se

Bris, barnens rätt i samhället
Hjälp för dig som är minderårig. Barnens hjälptelefon har nummer 116 111. Bris vuxentelefon om barn har nummer 077-150 50 50.
www.bris.se

Rädda Barnens föräldratelefon
Tel. 020-786 786 (finns även föräldramejl, foraldrar@rb.se).
www.rb.se

Novahuset
Ideell organisation som erbjuder stöd till tjejer och killar som har blivit utsatta för någon form av sexuella övergrepp. Novahuset har tystnadslöfte, för inga journaler och alla kan vara anonyma.
www.novahuset.com

1000 Möjligheter
Ungdomsjour i Stockholm med chattverksamhet.
www.1000mojligheter.se

Killfrågor
En webbplats där de som är eller känner sig som killar kan diskutera och chatta.
www.killfragor.se


Tjejjouren
Tjejjourernas webbplats där de som är eller känner sig som tjejer kan diskutera och chatta.
www.tjejjouren.se

Ungdomsmottagningen på nätet
Ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 12 och 25 år.
www.umo.se

Unizon
Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer, jourer specialiserade på sexuella övergrepp samt jourer för anhöriga till barn som utnyttjats sexuellt. Jourerna stöttar och skyddar kvinnor, tjejer, killar, barn, unga, transpersoner och män.
Sök närmsta jour på www.unizon.se

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån är en öppen verksamhet som arbetar med barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning.

Läs mer

Tagga #Safeselfietalks

Sprid #Safeselfietalks i sociala medier.

Följ Caroline Engvall på Instagram

Följ safeselfietalks på Facebook

Gå till facebook