#Safeselfietalks

Vad är ett sexuellt övergrepp på nätet?

Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn är alla former av sexuella handlingar som tvingas på ett barn av en annan person. Övergrepp kan klassas som antingen fysiska eller icke-fysiska. Många av de övergrepp som sker på nätet är till en början icke-fysiska, men kan genom utpressning och hot ta fysisk form längre fram.
Ett exempel på ett icke-fysiskt övergrepp är att barnet uppmanas att posera framför en webbkamera. Vissa fall går så långt att barnet tvingas begå fysiska övergrepp på sig själv medan gärningsmannen ser på.
För att markera skillnaden mot en fysisk våldtäkt kallas det ibland för våldtäkt via nätet. Hösten 2017 dömdes en 41-årig man från Uppland till tio års fängelse för grov våldtäkt mot barn via nätet.
Oavsett om övergrepp är fysiska eller icke-fysiska innebär de en grov sexuell kränkning för det utsatta barnet, och är brottsliga handlingar. Konsekvenserna för barnet är desamma oavsett om övergreppet sker på nätet eller inte.

KOM IHÅG:
- Din kropp - dina regler
- Ingen har rätt att dela med sig av dina bilder
- Du kan vara utsatt för ett brott - anmäl till polisen.

Här kan du läsa mer om vad som är brottsligt på nätet.

Tagga #Safeselfietalks

Sprid #Safeselfietalks i sociala medier.

Följ Caroline Engvall på Instagram

Följ safeselfietalks på Facebook

Gå till facebook